Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 a inaugurácia rektora (27. september 2018)

Ctené Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Honorabiliti, Vaše Spektability, vážení ctení hostia, milé kolegyne a kolegovia, stretávame sa tu dnes aj pri príležitosti jubilea našej univerzity, ktorej technické vzdelávanie a veda sú jej integrálnou súčasťou po dlhé roky.
Vznik našej školy v roku 1953 v Prahe je významným príspevkom k zvýšeniu vzdelanosti na Slovensku. Skutočný rozvoj školy nastal až v Žiline, avšak svojím zameraním bola školou pre celé Československo. 
Dnešná Žilinská univerzita - to je 8 000 študentov a 1500 zamestnancov, s veľkým vplyvom na kultúrny, vzdelanostný, ale aj ekonomický obraz nášho mesta a regiónu.
Žilinská univerzita v Žiline alebo ako my radi hovoríme naša UNIZA patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami. Už nie je orientovaná len na dopravu a spoje ako bola pri svojom vzniku. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku, tu na Veľkom Diele. 

Čítaj viac ...

Fotogaléria

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.