Festival UNIZA

Oslava pri príležitosti 65.výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline začala za rytmických zvukov bubnov originálnej skupiny CAMPANA BATUCADA, ktorá všetkých zvolávala na slávnostné zahájenie. Dobrá nálada, pohyb a energia na seba nenechali dlho čakať a čoskoro sa foyer naplnil stovkami zamestnancov a študentov. Moderátor Ladislav Eliáš z RTVS privítal na pódiu prorektora pre rozvoj Jozefa Jandačku, prorektora pre vedu a výskum Jána Čelka a prorektora pre informačné systémy Karola Matiaška, ktorí nám vo svojich príhovoroch pripomenuli nielen históriu našej univerzity, ale aj to, čo univerzita a jej zamestnanci dokázali za 65 rokov od svojho založenia. Neskôr dostala priestor na pódiu talentovaná slovenská speváčka Zuzana Smatanová. Jej známe piesne vytvorili príjemnú atmosféru. Po tomto vystúpení sa však už predstavila skupina No Name, ktorú všetci očakávali. Ich strhujúce vystúpenie rozospievalo takmer všetkých v hľadisku a vyčarilo im na tvárach úsmev. Veľkým prekvapením pre všetkých bol pred rektorátom balón vyťahujúci záujemcov do výšky 25 metrov, celkovo 100x. Pre spríjemnenie atmosféry mal každý zamestnanec možnosť občerstviť sa chutným hamburgerom zo SZ Menza (túto možnosť využilo 1 127 zamestnancov), alebo ochutnať popcorn alebo sa osviežiť širokou škálou nápojov. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, lebo vytvorili neopakovateľnú atmosféru.

Fotogaléria

Video

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.