AM SR (akademické majstrovstvá SR) 2018 v silovom trojboji

Výkonný výbor Slovenskej asociácie univerzitného športu na svojom zasadnutí schválil pre Akademické majstrovstvá Slovenskej republiky 2018 súťaže v nasledovných športoch: aerobik maratón, atletika, basketbal, futbal, orientačný beh, plávanie, plážový volejbal, šerm, volejbal, vzpieranie, tanečný šport, silový trojboj, beh do schodov.

Siloví trojbojári súťažili 14. apríla 2018 v priestoroch Športcentra na Hlinách V. Na slávnostnom otvorení akcie sa zúčastnila rektorka Žilinskej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., viceprezident SAFKST pre silový trojboj Pavol Kovalčík a riaditeľ ÚTV UNIZA PaedDr. Róbert Janikovský. O titul akademického šampióna súťažilo 24 vysokoškolákov (z toho 3 ženy), čo bolo vzhľadom na neveľkú členskú základňu na Slovensku príjemným prekvapením. Podujatie malo vysokú športovú úroveň a bolo kvalitne zorganizované.

Absolútnym víťazom v hodnotení bez rozdielu hmotnosti sa stal Dominik Filo (UNIZA), striebro patrí Adriánovi Nikelovi (SPU Nitra) a bronz Oliverovi Ďurčovi (EU Bratislava). Celkovým počtom 6 medailí sa Žilinská univerzita v Žiline usadila na čele tabuľky poradia univerzít. O tento veľký úspech sa pričinili: Dominik Filo, Lukáš Jambor, Branislav Caban, Miloslav Málek, Michal Pilát, Slavomír Juššík, Marek Nagy. Všetci štartovali pod hlavičkou AC UNIZA Power club Žilina.

 IMG 3664

Slavomir Jussik

Branislav Caban

IMG 6053

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.