Medzinárodný týždeň (6. - 8. marca 2018)

Téma internacionalizácie je významnou súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline a je jednou z jej hlavných priorít. Preto vedenie pravidelne v prvý marcový týždeň organizuje Medzinárodný týždeň, tento rok v dňoch 6. - 8. marca 2018, ktorého cieľom je prezentovať možnosti v tejto oblasti.

Utorok bol venovaný prezentácii možností štúdia vo Francúzsku a štipendií francúzskej vlády, ktoré predstavil François-Xavier Mortreuil, atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Neskôr začalo celouniverzitné informačné stretnutie zamerané na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2018/2019. Dni streda a štvrtok boli venované študentom 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Vo forme školenia vystúpil Martijn Neef, senior výskumník z TNO, Holandskej organizácie aplikovaného výskumu. Vo štvrtok, 8. marca 2018 od 9.00 hod. sa zároveň v Aule DATALAN uskutočnilo ďalšie z moderovaných podujatí Národného konventu #MYSMEEÚ, v rámci ktorého majú študenti a verejnosť možnosť vymeniť si názory na budúcnosť EÚ s poprednými predstaviteľmi politického života.

Fotogaléria

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.