Výzva na predloženie ponuky - Zákazka s nízkou hodnotou č. 317-2018 k projektu Interreg

„Poľsko-slovenská partnerstvo k spoločnému rozvoju“

Projekt: PLSK.01.01.00-24-0034/16
Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL
Partner projektu: EZÚS TRITIA

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

V rámci projektu Interreg PLSK.01.01.00-24-0034/16 „Spoločná 3-D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL“ sa vyhlasuje výzva 317/2018 na obstaranie fototechniky na snímanie panorámy, foto príslušenstvo a SW pre úpravy digitálnych fotografií t.j. vysoko výkonné grafické systémy (64 bit) umožňujúce spracovanie veľkoobjemových súborov a ich automatický procesing; podpora farebných profilov a vybraných formátov.

Príloha: Výzva 317-2018 (pdf)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.