Zoznam zapísaných úžitkových vzorov

Rýchloupínací zverák

Číslo úžitkového vzoru: 8344

Medzinárodné patentové triedenie: B25B 1/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.12.2018

 

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného variabilnou frekvenciou z jednovetvového meniča z priemyselnej siete

Číslo úžitkového vzoru: 8317

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.11.2018

Samočinné čistiace zariadenie na rotačné horáky

Číslo úžitkového vzoru: 8312

Medzinárodné patentové triedenie: F27D 25/00 F23J 3/00 F27B 7/20

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 06.11.2018

Pomocné dielenské zariadenie pre technológie sústruženia s helikoidnou reznou hranou a s rotáciou rezného nástroja s pohyblivým interakčným bodom

Číslo úžitkového vzoru: 8309

Medzinárodné patentové triedenie: B23C 7/02 B23C 5/08 B23B 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.11.2018

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného z jednovetvového maticového meniča so spínaným kondenzátorom z priemyselnej siete

Číslo úžitkového vzoru: 8304

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 31.10.2018

Modulárny prístrojový panel malého mestského automobilu

Číslo úžitkového vzoru: 8289

Medzinárodné patentové triedenie: B60K 37/00 B60K 35/00 B60R 21/045 B62D 25/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.10.2018

Zariadenie na testovanie topológií výkonových polovodičových meničov

Číslo úžitkového vzoru: 8283

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 31/00 H02M 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.10.2018

Viacpalivový rotačný horák so zvýšenou samočistiacou funkciou a spôsob jeho čistenia

Číslo úžitkového vzoru: 8272

Medzinárodné patentové triedenie: F23G 5/20 F23L 9/00 F27B 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.09.2018

Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, viazanými indukčnosťami a resetovaním magnetického toku

Číslo úžitkového vzoru: 8271

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.09.2018

Systém na vizualizáciu bezkontaktného monitorovania zóny rezania

Číslo úžitkového vzoru: 8265

Medzinárodné patentové triedenie: B23Q 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.09.2018

Sériovo-paralelný rezonančný menič s dvojitým rezonančným kondenzátorom

Číslo úžitkového vzoru: 8264

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.09.2018

Dvojitý sériovo-paralelný rezonančný menič využívajúci plné napätie zdroja

Číslo úžitkového vzoru: 8263

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.09.2018

Dvojitý multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 8257

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.09.2018

Upínacie zariadenie geometricky a tvarovo zložitých rotačných dielov pri výrobe ozubených kolies odvaľovaním

Číslo úžitkového vzoru: 8238

Medzinárodné patentové triedenie: B23F 23/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2018

Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného konštantnou frekvenciou z jednovetvového maticového meniča z priemyselnej siete

Číslo úžitkového vzoru: 8226

Medzinárodné patentové triedenie: H02K 47/18 H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2018

Dvojitý LCCT menič s vysokofrekvenčným transformátorom a jednosmerným výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 8234

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2018

Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu

Číslo úžitkového vzoru: 8218

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 5/0408 A61B 5/0478 A41D 13/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.07.2018

Experimentálne zariadenie na meranie síl medzi komponentmi valivých ložísk

Číslo úžitkového vzoru: 8194

Medzinárodné patentové triedenie: G01L 1/00 G01L 3/00 G01L 5/00 G01M 13/04 G01N 3/00 F16C 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.07.2018

Prídavné kompaktorové zariadenie

Číslo úžitkového vzoru: 8197

Medzinárodné patentové triedenie: E01C 19/22 A01B 29/04 E02F 9/00 E02D 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.07.2018

Jednofázový mostový impulzový cyklokonvertor so zníženým počtom polovodičových prvkov

Číslo úžitkového vzoru: 8180

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.06.2018

Dvojstupňový menič s polomostovým maticovým meničom a nízkofrekvenčným výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 8185

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.06.2018

Dvojradová magnetická cykloidná prevodovka

Číslo úžitkového vzoru: 8188

Medzinárodné patentové triedenie: H02K 49/10 F16H 15/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.06.2018

 

Dvojstupňový výkonový polovodičový systém s multirezonančným a maticovým meničom

Číslo úžitkového vzoru: 8160

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.05.2018

 

Konfirmátová skrutka do dreva a konfirmátový skrutkový spoj

Číslo úžitkového vzoru: 8051

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 25/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.01.2018

 

Vibračný stôl s integrovaným vertikálne výsuvným valčekovým dopravníkom

Číslo úžitkového vzoru: 8045

Medzinárodné patentové triedenie: B28B 1/08 B28B 5/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.01.2018

 

Združený konfirmátový spojovací prvok do dreva a konfirmátový skrutkový spoj

Číslo úžitkového vzoru: 8024

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 25/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.12.2017

 

Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 7983

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/56 G01N 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.11.2017

 

Zariadenie na sušenie vnútorných zmáčaných plôch sklenených fúkaných polotovarov

Číslo úžitkového vzoru: 7971

Medzinárodné patentové triedenie: F26B 21/00 F26B 9/10 F26B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.11.2017

 

Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo pásového dopravníka

Číslo úžitkového vzoru: 7820

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 65/02 B65G 65/28

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.04.2017

 

Prídavné žeriavové zariadenie

Číslo úžitkového vzoru: 7786

Medzinárodné patentové triedenie: B66C 23/42 B66C 23/62 E02F 9/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.03.2017

 

Skúšobné zariadenie životnosti materiálov valivých ložísk

Číslo úžitkového vzoru: 7776

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 13/04 G01N 3/00 F16C 19/00 F16C 33/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.03.2017

 

Zariadenie na meranie korózno-eróznej degradácie rúrok súčasne pri rôznych rýchlostiach prúdiacej kvapaliny

Číslo úžitkového vzoru: 7745

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/56 G01N 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.02.2017

 

Dopravná značka s vyššou odolnosťou proti orosovaniu

Číslo úžitkového vzoru: 7721

Medzinárodné patentové triedenie: E01F 9/673 E01F 9/00 G09F 7/00 G09F 7/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.12.2016

 

Náhradná výmenníková komora teplovzdušného motora s vonkajším spaľovaním

Číslo úžitkového vzoru: 7706

Medzinárodné patentové triedenie: F02G 1/055

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.12.2016

 

Zariadenie na skúšanie veľkorozmerných ložísk

Číslo úžitkového vzoru: 7694

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 13/00 G01N 3/00 F16C 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.12.2016

 

Spôsob určenia bodu konvergencie a veľkosti stereoskopickej základne s konvergujúcimi osami kamier

Číslo úžitkového vzoru: 7683

Medzinárodné patentové triedenie: G03B 35/08 G03B 5/02 G03B 5/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.12.2016

 

Zariadenie na samočinný prenos tepla so samoregulovateľnou nastaviteľnou teplotou vody

Číslo úžitkového vzoru: 7672

Medzinárodné patentové triedenie: F28D 15/02 F24H 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.11.2016

 

Automatizovaný systém monitorovania a stráženia vyčlenených plôch

Číslo úžitkového vzoru: 7669

Medzinárodné patentové triedenie: G08B 13/196 G08B 25/10 G08G 1/14 H04N 7/18

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.11.2016

 

Automatizovaný systém monitorovania a stráženia dopravných prostriedkov na odstavných plochách

Číslo úžitkového vzoru: 7668

Medzinárodné patentové triedenie: G08B 13/196 G08B 25/10 G08G 1/14 H04N 7/18

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.11.2016

 

Zariadenie na premenu energie z obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu a teplo

Číslo úžitkového vzoru: 7623

Medzinárodné patentové triedenie: H02S 40/44 F03G 6/04 F25B 27/02 H02S 20/32

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 14.10.2016

 

Spôsob vytvorenia zosilneného optického a mechanického spoja optických vláknových slučkových rezonátorov zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo úžitkového vzoru: 7583

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/44 C08J 5/00 C08L 83/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.09.2016

 

Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s konštantnou frekvenciou z jednofázovej siete

Číslo úžitkového vzoru: 7565

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/10 H02P 27/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.08.2016

 

Jednovetvový maticový menič na napájanie dvojfázového elektromotora s premennou frekvenciou z jednofázovej siete

Číslo úžitkového vzoru: 7552

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02P 27/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 11.08.2016

 

Zemný výmenník tepla

Číslo úžitkového vzoru: 7494

Medzinárodné patentové triedenie: F28D 20/00 F24J 3/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.06.2016

 

Simulátor pohonu pre elektrickú trakciu

Číslo úžitkového vzoru: 7432

Medzinárodné patentové triedenie: B60L 11/00 G01M 15/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.04.2016

 

Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriava

Číslo úžitkového vzoru: 7414

Medzinárodné patentové triedenie: B66C 13/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.02.2016

 

Zemný akumulátor tepla

Číslo úžitkového vzoru: 7401

Medzinárodné patentové triedenie: F24H 7/02 F24D 11/00 F24J 3/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.02.2016

 

Zariadenie na akcelerované testovanie vozovky v laboratórnych podmienkach

Číslo úžitkového vzoru: 7396

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.02.2016

 

Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom

Číslo úžitkového vzoru: 7364

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.01.2016

 

Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 7316

Medzinárodné patentové triedenie: C21D 7/04

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.10.2015

 

Senzor na meranie mechanických deformácií v betónových konštrukciách

Číslo úžitkového vzoru: 7129

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 11/16 G01B 5/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.03.2015

 

Senzor na meranie mechanických deformácií asfaltovej vozovky

Číslo úžitkového vzoru: 7128

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 11/16 G01B 5/30

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.03.2015

 

Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom

Číslo úžitkového vzoru: 7039

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 5/00 H02M 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.01.2015

 

Hardvérový priestorový-vektorový ŠIM modulátor

Číslo úžitkového vzoru: 6978

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 1/42 H02P 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.10.2014

 

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Číslo úžitkového vzoru: 6899

Medzinárodné patentové triedenie: H01L 29/00 H01L 29/739 H03K 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 13.08.2014

 

Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami

Číslo úžitkového vzoru: 6862

Medzinárodné patentové triedenie: H02M 1/00 H02M 3/00 H02M 3/335

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.06.2014

 

Automatický osvetľovací systém inverzného mikroskopu pre vysokorýchlostnú kinematografiu

Číslo úžitkového vzoru: 6811

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 21/00 G02B 21/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.05.2014

 

Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Číslo úžitkového vzoru: 6683

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 35/08

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 17.01.2014

 

Výmenník tepla spaliny – voda

Číslo úžitkového vzoru: 6677

Medzinárodné patentové triedenie: F27B 3/26 F28D 7/10 F27D 17/00 C22B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.01.2014

 

Výmenník tepla spaliny – vzduch

Číslo úžitkového vzoru: 6676

Medzinárodné patentové triedenie: F27B 3/26 F27D 17/00 C22B 21/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.01.2014

 

Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu

Číslo úžitkového vzoru: 6670

Medzinárodné patentové triedenie: F27B 3/26 F28D 7/10 F27D 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.12.2013

 

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo úžitkového vzoru: 6648

Medzinárodné patentové triedenie: B65G 19/14

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.11.2013

 

Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom

Číslo úžitkového vzoru: 6588

Medzinárodné patentové triedenie: H04N 7/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 30.09.2013

 

Zariadenie na skúšanie nápravových skríň železničných podvozkov

Číslo úžitkového vzoru: 6516

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 17/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.07.2013

 

Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody

Číslo úžitkového vzoru: 6514

Medzinárodné patentové triedenie: F24B 1/183

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.07.2013

 

Zariadenie na prenos axiálneho zaťaženia na nápravové skrine v skúšobnom zariadení

Číslo úžitkového vzoru: 6466

Medzinárodné patentové triedenie: G01M 17/10

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 24.06.2013

 

Rotačný pružinový akumulátor kinetickej energie

Číslo úžitkového vzoru: 6399

Medzinárodné patentové triedenie: F16D 61/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2013

 

Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi

Číslo úžitkového vzoru: 6310

Medzinárodné patentové triedenie: G06F 3/033 G08C 23/04 G06F 3/03

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 09.10.2012

 

Trojtoková prevodovka s radením pod zaťažením

Číslo úžitkového vzoru: 6197

Medzinárodné patentové triedenie: F16H 3/44

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.06.2012

 

Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov

Číslo úžitkového vzoru: 5971

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 3/34 G01N 3/32

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 26.10.2011

 

Spôsob tvorby nanoštruktúry kovových materiálov pretláčaním cez lomený kanál a zariadenie

Číslo úžitkového vzoru: 5829

Medzinárodné patentové triedenie: C21D 7/00 B21C 23/00 B82B 1/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 02.08.2011

 

Ručný artroskopický rezný nástroj

Číslo úžitkového vzoru: 5754

Medzinárodné patentové triedenie: A61B 17/32 A61B 17/34 A61B 1/313

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.04.2011

 

Spôsob merania degradácie termoplastov reologickými meraniami

Číslo úžitkového vzoru: 5752

Medzinárodné patentové triedenie: G01N 11/16

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 01.04.2011

 

Metóda snímania polymerizačnej teploty kostných cementov v tepelnej komore oscilačného reometra

Číslo úžitkového vzoru: 5731

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/00 G01N 11/00 A61F 2/28

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 28.02.2011

 

Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Číslo úžitkového vzoru: 5462

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 7/16 G01K 17/00 F24D 19/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.04.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Číslo úžitkového vzoru: 5392

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Číslo úžitkového vzoru: 5391

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2010

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak pri piestovom stroji

Číslo úžitkového vzoru: 5390

Medzinárodné patentové triedenie: F01B 3/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 22.01.2010

 

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Číslo úžitkového vzoru: 5375

Medzinárodné patentové triedenie: G09B 23/06

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.01.2010

 

Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia

Číslo úžitkového vzoru: 5374

Medzinárodné patentové triedenie: G09B 23/22 G02B 27/12

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.01.2010

 

Skrutkový spoj so zamedzením proti samovoľného uvoľneniu

Číslo úžitkového vzoru: 5359

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 39/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 18.12.2009

 

Podporná konštrukcia vrchlíka padákového klzáka

Číslo úžitkového vzoru: 5329

Medzinárodné patentové triedenie: B64D 17/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 27.10.2009

 

Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie

Číslo úžitkového vzoru: 5294

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 25.09.2009

 

Pohon pre automaticky vedené vozidlá

Číslo úžitkového vzoru: 5282

Medzinárodné patentové triedenie: B62D 15/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.09.2009

 

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Číslo úžitkového vzoru: 5280

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 39/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 23.09.2009

 

Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov

Číslo úžitkového vzoru: 5198

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 31/26

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 16.04.2009

 

Skrutkový spoj so zvýšenou odolnosťou proti vibráciám

Číslo úžitkového vzoru: 5096

Medzinárodné patentové triedenie: F16B 39/22

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.12.2008

 

Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu

Číslo úžitkového vzoru: 4988

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 17/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 19.12.2007

 

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Číslo úžitkového vzoru: 4946

Medzinárodné patentové triedenie: G01J 1/02

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 20.11.2007

 

Diagnostický systém transformátorov DST

Číslo úžitkového vzoru: 4807

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 31/00 G01R 31/34

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 08.06.2007

 

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Číslo úžitkového vzoru: 4785

Medzinárodné patentové triedenie: G01H 9/00

Dátum zápisu úžitkového vzoru: 15.05.2007

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.