Poradenský psychológ, psychoterapeut, profesionálny kouč

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, krízovej intervencie

  • Poskytnutie pomoci pri riešení záťažových situácií

  • Poskytnutie konzultačnej, poradenskopsychologickej či psychodiagnostickej činnosti

  • Sprostredkovanie kontaktov a doporučení na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému

 

Kalendár s možnosťou objednania sa na stretnutie

 

Príklady situácií:

  • napäté situácie v rodine, partnerskom vzťahu, v škole,

  • stresy, úzkosti, depresie, fóbie, sebapoškodzovanie, samovražedné úvahy,

  • ohrozenie násilím, šikanou, či závislosťou,

  • hľadanie zmyslu života, smerovanie kariéry, osobný rozvoj,

  • zvládanie samoty, skúšok, štátnic.

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline