Poradenský psychológ, psychoterapeut, profesionálny kouč

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, krízovej intervencie

  • Poskytnutie pomoci pri riešení záťažových situácií

  • Poskytnutie konzultačnej, poradenskopsychologickej či psychodiagnostickej činnosti

  • Sprostredkovanie kontaktov a doporučení na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému

 

Kalendár s možnosťou objednania sa na stretnutie

 

Príklady situácií:

  • napäté situácie v rodine, partnerskom vzťahu, v škole,

  • stresy, úzkosti, depresie, fóbie, sebapoškodzovanie, samovražedné úvahy,

  • ohrozenie násilím, šikanou, či závislosťou,

  • hľadanie zmyslu života, smerovanie kariéry, osobný rozvoj,

  • zvládanie samoty, skúšok, štátnic.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.