Poradenský psychológ

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, krízovej intervencie

  • Poskytnutie pomoci pri riešení záťažových situácií študenta

  • Poskytnutie konzultačnej a poradenskopsychologickej činnosti

  • Sprostredkovanie kontaktov a odporúčaní na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.