Poradenský psychológ

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, krízovej intervencie

  • Poskytnutie pomoci pri riešení záťažových situácií študenta

  • Poskytnutie konzultačnej a poradenskopsychologickej činnosti

  • Sprostredkovanie kontaktov a odporúčaní na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Accept
Decline
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Accept
Decline