Profil verejného obstarávateľa

Žilinská univerzita v Žiline ( ďalej len „univerzita“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania univerzity na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov univerzity podľa Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb Žilinskej univerzity v Žiline a jej súčastí.

Univerzita zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Kontakty:

meno a priezvisko: Ing. Silvia Barnová         / tel.: +421 41 513 5216 / e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
meno a priezvisko: Anna Pilátová                 / tel.: +421 41 513 5216 / e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
meno a priezvisko: Ing. Marcel Jaššo           / tel.: +421 41 513 5224 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
meno a priezvisko: Ing. Zlatica Tomášková  / tel.: +421 41 513 5224 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
meno a priezvisko: Ing. Janka Božková       / tel.: +421 41 513 5225 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
meno a priezvisko: Mgr. Andrea Kotešová  / +421 41 513 5225 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
meno a priezvisko: Mgr. Terézia Fillnerová / +421 41 513 5226 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.