Udelené tituly docent

Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2017

· s účinnosťou od 15. februára 2017:
Ing. Katarína Buganová, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť,
Ing. Mária Hudáková, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 3.3.15 manažment, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA,
Ing. Michal Varmus, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 3.3.15 manažment.

· s účinnosťou od 1. mája 2017:
Ing. František Nový, PhD. zo Strojníckej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály,
Ing. Juraj Mužík, PhD. zo Stavebnej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

· s účinnosťou od 1. júla 2017:
Ing. Jaroslav Mašek, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby, Ing. Jaroslav Mašek, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,
Ing. Ján Parobek, PhD. z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA,
Ing. Ján Boháčik, PhD. 
z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika.


Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2016

· s účinnosťou od 15. februára 2016:
Ing. Vladimír Mózer, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby,

· s účinnosťou od 1. marca 2016:
Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby,
Ing. Norbert Tarjányi, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,

· s účinnosťou od 15. júna 2016:
Ing. Helena Bínová, Ph.D. z Fakulty dopravní ČVUT v Prahe v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA,
Dr.-Ing. Reiner Keil z Inštitútu dopravnej telematiky Technickej univerzity v Drážďanoch v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA,

· s účinnosťou od 1. júla 2016:
RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. z Elektrotechnickej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,

· s účinnosťou od 15. novembra 2016:
Ing. Radoslav Jankal, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 3.3.15 manažment,
Ing. Michal Koháni, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika.


Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2015

· s účinnosťou od 15. júna 2015:
Ing. Peter Márton, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v študijnom odbore 5.2.59 doprava, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA,
Ing. Vladimír Němec, Ph.D. z Fakulty dopravní ČVUT v Praze v študijnom odbore 5.2.59 doprava, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

· s účinnosťou od 1. júna 2015:
Ing. Dagmar Vidriková, PhD. z Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku,

· s účinnosťou od 1. mája 2015:
Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zo Stavebnej fakulty UNIZA v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo,

· s účinnosťou od 1. apríla 2015:
dr inž. Marek Roszak z Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniky Slaskiej v Gliwiciach, v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta UNIZA,

· s účinnosťou od 15. marca 2015:
dr inž. Tomasz Figlus z Wydzialu Transportu v Katowiciach Politechniky Slaskej v Gliwiciach, v študijnom odbore 5.2.59 doprava, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA,
dr inž. Marek Jaskiewicz z Wydzialu mechatroniky i Budowy Maszyn Politechniky Swietokrzyskej v Kielcoch, v študijnom odbore 5.2.59 doprava, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA,

· s účinnosťou od 1. marca 2015:
dr inž. Witalis Pellovski z Fakulty bezpečnostných vied Vojenskej akadémie pozemných síl arm. gen. T. Kosciuszka, Wroclaw, v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby, návrh predložila Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA.


Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2014

· s účinnosťou od 15. decembra 2014:
Ing. Peter Peniak, PhD. , zamestnanec Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline na kratší pracovný čas, v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia,

· s účinnosťou od 25. novembra 2014:
Ing. Pavol Kráľ, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku,
Ing. Katarína Štofková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky,
dr inž. Izabela Major z Wydzialu Budownictwa Politechniky Czestochowskiej, Poľsko, v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika, návrh predložila Stavebná fakulta ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 15. novembra 2014:
Ing. Anna Jacková, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.15 manažment,

· s účinnosťou od 1. júna 2014:
Ing. Jozef Ristvej, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť,

· s účinnosťou od 26. mája 2014:
Ing. Ján Janech, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Viliam Lendel, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.15 manažment,

· s účinnosťou od 20. mája 2014:
Ing. Peter Drgoňa, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika,
Ing. Marek Roch, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika,

· s účinnosťou od 15. mája 2014:
JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,
dr inž. Janusz Mleczko z Wydzialu Budowy Maszyn i Informatyki Akademie Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biala, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.52 priemyselné inžinierstvo, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU v Žiline,
dr inž. Lukasz Jan Orman z Wydzialu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniky Swietokrzyskej, Kielce, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 1. mája 2014:
Mgr. Ondrej Šuch, PhD. z Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,

· s účinnosťou od 15. apríla 2014:
Ing. Eva Remišová, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

· s účinnosťou od 1. marca 2014:
Ing. Dalibor Barta, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá,
Ing. Marián Gogola, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava,
Ing. Michal Frívaldský, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika,
dr inž. Wojciech Zórawski z Wydzialu Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniky Swietokrzyskej, Kielce, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.26 materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 1. januára 2014:
Ing. Milan Smetana, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika,
Ing. Juraj Ždánsky, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia,
Ing. Ján Kapitulík, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Peter Ševčík, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Lucia Madleňáková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.2.2 poštové služby,
Ing. Juraj Jagelčák, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava.


Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2013

· s účinnosťou od 1. novembra 2013:
Ing. Peter Počta, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie,
dr Artur Piaszczyk z Wyzszej Szkoly Finansów i Prawa, Bielsko-Biala, Poľsko, v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline,
dr inž. Norbert Radek z Wydzialu Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniky Swietokrzyskej, Kielce, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU v Žiline,
Ing. Zuzana Chodasová, PhD. z Ústavu manažmentu STU v Bratislave, v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline,
Ing. Andrej Veľas, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku,
Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 1. septembra 2013:
Ing. Matúš Kováč, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
Ing. Andrea Kociánová, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

· s účinnosťou od 15. augusta 2013:
Ing. Norbert Adamko, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Ondrej Karpiš, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,

· s účinnosťou od 1. júla 2013:
Ing. Stanislava Strelcová, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť,

· s účinnosťou od 1. júna 2013:
Ing. Benedikt Badánik, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,
Ing. Branislav Kandera, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava,
Ing. Milan Kubina, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.15 manažment,
Ing. Pavel Segeč, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Anna Simonová, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia,

· s účinnosťou od 1. mája 2013:
Ing. Peter Koteš, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

· s účinnosťou od 1. apríla 2013:
Ing. Dagmar Hrašková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku,

· s účinnosťou od 15. februára 2013:
Ing. Eva Sventeková, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť,

· s účinnosťou od 22. januára 2013:
dr mgr. Wlodzimierz Sroka z Wyzszej Szkoly Biznesu v Dabrowie Górniczej, Poľsko, v študijnom odbore 3.3.15 manažment, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 14. januára 2013:
RNDr. Martin Malčík, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 1. januára 2013:
Ing. František Brumerčík, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,
Ing. Andrej Dávid, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava,
dr inž. Gregorz Matula z Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniky Slaskiej v Gliviciach v študijnom odbore 5.2.26 materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU v Žiline,
dr inž. Tomasz Tanski z Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniky Slaskiej v Gliviciach v študijnom odbore 5.2.26 materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU v Žiline.


Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2012

· s účinnosťou od 15. decembra 2012:
Ing. Mariana Beňová, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.10 teoretická elektrotechnika,
Ing. Peter Brída, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.15 telekomunikácie,

· s účinnosťou od 1. júla 2012:
Ing. Andrej Kapjor, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia,
Ing. Štefan Papučík, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia,
Ing. Radovan Nosek, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.6 energetické stroje a zariadenia,
Ing. Martin Bugaj, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava,
Ing. Martin Kendra, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.59 doprava,
Ing. Gabriela Lajčáková, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika,
Mgr. Jakub Soviar, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 3.3.15 manažment,

· s účinnosťou od 1. júna 2012:
Ing. Peter Braciník, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika,
PaedDr. Peter Hockicko, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,

· s účinnosťou od 1. apríla 2012:
Dr. Ing. Peter Vestenický z Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia,

· s účinnosťou od 1. marca 2012:
Ing. Stanislav Filip, PhD. z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť, návrh predložila Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline,

· s účinnosťou od 1. januára 2012:
Ing. Mária Ďurišová, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.3.15 manažment,
Ing. Andrea Sujová, PhD. z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene v študijnom odbore 5.3.15 manažment, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline,
Ing. Slavomír Hrček, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,
Ing. Róbert Kohár, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,
Ing. Róbert Labuda, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá,
Ing. Ján Ližbetin, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby.


Vedecko-pedagogické tituly „docent“ udelené v r. 2011

· s účinnosťou od 1. novembra 2011:
Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika,
Ing. Milan Vaško, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika,
Ing. Giang Nguyen, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
Ing. Pavol Kohút, PhD. z Ústavu súdneho inžinierstva ŽU, pre študijný odbor 5.2.58 súdne inžinierstvo, návrh predložila Stavebná fakulta ŽU,
mgr inž. Jacek Selejdak, PhD. z Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskej, pre študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU,
Mgr. Vladimír Míka, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU, pre študijný odbor 8.3.7 občianska bezpečnosť,

· s účinnosťou od 1. júla 2011:
Ing. Daniel Káčik, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie,
RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.12 elektrotechnológie a materiály,

· s účinnosťou od 15. júna 2011:
Ing. Anna Dolinayová, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, pre študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky,

· s účinnosťou od 1. júna 2011:
Ing. Karol Grondžák, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Ján Genči, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU,
Ing. Peter Bubeník, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.52 priemyselné inžinierstvo,
Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.52 priemyselné inžinierstvo,

· s účinnosťou od 1. marca 2011:
Ing. Petr Štroch, Ph.D. z RSBP spol. s r.o. Ostrava, pre študijný odbor 8.3.6 záchranné služby, návrh predložila Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU,

· s účinnosťou od 1. februára 2011:
Ing. Libor Hargaš, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.15 telekomunikácie,
Ing. Ľuboš Buzna, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika,
Ing. Peter Matis, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika,
dr mgr Konrad Glebocki z Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, Poľsko, pre študijný odbor 3.3.15 manažment, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU,

· s účinnosťou od 1. januára 2011:
Ing. Vladimír Konečný, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, pre študijný odbor 8.2.1 dopravné služby,
Ing. Eva Nedeliaková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, pre študijný odbor 8.2.1 dopravné služby.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.