Zoznam platných patentov

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo udelenia: 288399

Medzinárodné patentové triedenie: B65G19/14 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 5.9.2016

 

Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu

Číslo udelenia: 288375

Medzinárodné patentové triedenie: G02B6/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 1.7.2016

 

Optický vláknový teplomer

Číslo udelenia: 288309

Medzinárodné patentové triedenie: G01K11/32 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 2.10.2015

 

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Číslo udelenia: 288191

Medzinárodné patentové triedenie: G01F1/74, G01M11/02 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 3.6.2014

 

Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom

Číslo udelenia: 288090

Medzinárodné patentové triedenie: G01K11/32, G01K7/36 Verzia MPT: 16        

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 3.6.2013

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým zdvihovým objemom a/alebo kompresným pomerom

Číslo udelenia: 288042

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/00, F02B75/26 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 4.2.2013

 

Mechanizmus zmeny priamočiareho vratného pohybu na rotačný alebo naopak v piestovom stroji s premenlivým kompresným pomerom

Číslo udelenia: 288041

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/00, F02B75/26 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 4.2.2013

 

Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou optického vlákna s kvapalným jadrom

Číslo udelenia: 288430

Medzinárodné patentové triedenie: G01K11/32 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 1.12.2016

 

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Číslo udelenia: 287543

Medzinárodné patentové triedenie: G01B9/02, G01J11/00, G01M11/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 4.1.2011

 

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu

Číslo udelenia: 287679

Medzinárodné patentové triedenie: H04N7/173, H04N7/16, H04N7/10, H04N5/44 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 6.5.2011

 

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Číslo udelenia: 287274

Medzinárodné patentové triedenie: G02B17/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 7.5.2010

 

Rotačný teplovzdušný motor

Číslo udelenia: 286743

Medzinárodné patentové triedenie: F01C1/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 6.4.2009

 

Piestový stroj s meniteľným kompresným pomerom

Číslo udelenia: 286742

Medzinárodné patentové triedenie: F02D15/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 6.4.2009

 

Plnená elektróda na zváranie liatin s guľôčkovým grafitom

Číslo udelenia: 285802

Medzinárodné patentové triedenie: B23K35/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 2.8.2007

 

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Číslo udelenia: 284603

Medzinárodné patentové triedenie: H02H3/06 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 1.7.2005

 

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu

Číslo udelenia: 284602

Medzinárodné patentové triedenie: G01R17/02, H02H3/28 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 1.7.2005

 

Elektrokatalyzátor

Číslo udelenia: 285254

Medzinárodné patentové triedenie: F02M27/02, H01L35/32, H01L35/28 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 7.9.2006

 

Kulisový motor

Číslo udelenia: 285003

Medzinárodné patentové triedenie: F02B75/32, F02B75/26 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 6.4.2006

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo udelenia: 283743

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/00, F02B75/26 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 2.12.2003

 

Mechanizmus piestového stroja

Číslo udelenia: 283742

Medzinárodné patentové triedenie: F01B3/00, F02B75/26 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 2.12.2003

 

Vstrekovacie zariadenie

Číslo udelenia: 283741

Medzinárodné patentové triedenie: F02M51/06, F02M39/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 2.12.2003

 

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Číslo udelenia: 283513

Medzinárodné patentové triedenie: H02H9/02, H02H9/04, H02M7/06, H02M1/14 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 5.8.2003

 

Zariadenie na uľahčenie štartu studeného spaľovacieho motora

Číslo udelenia: 279936

Medzinárodné patentové triedenie: F02N19/00 Verzia MPT: 16

Dátum nadobudnutia účinkov patentu: 11.6.1999

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.