Zoznam najvýznamnejších ocenení študentov

Úspechy a ocenenia študentov v roku 2015

 

Prehľad ocenení a úspechov študentov na národnej a medzinárodnej úrovni

 • Ing. Martin Hošták - absolvent Elektrotechnickej fakulty: inžinierska cena Fóra pre komunikačné a informačné technológie za diplomovú prácu na tému „Platforma pre zabezpečenú komunikáciu“,
 • Ing. Dušan Nemec - študent Elektrotechnickej fakulty: „Študentská osobnosť Slovenska -akademický rok 2014/2015“, udelila Junior Chamber International – Slovakia,
 • Ing. Miroslav Dubovský – študent Elektrotechnickej fakulty: Cena Aurela Stodolu udelená firmou Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny ENEL za dizertačnú prácu,
 • Ing. Jozef Balák - absolvent Elektrotechnickej fakulty: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti dopravných systémov,
 • Ing. Daniel Benedikovič, PhD. – absolvent doktorandského štúdia na Elektrotechnickej fakulte: 1. miesto v medzinárodnej súťaži najlepších dizertačných prác obhájených v roku 2015 v kategórii Informačné technológie,
 • Ing. Matej Perina - absolvent Fakulty riadenia a informatiky: čestné uznanie za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia (Inžinierska cena) - asociácia ITAS a PC Revue a 2. miesto v rebríčku „Nejlepší open source diplomový projekt roku 2015“ ocenená špeciálnou cenou firmy Red Hat v rámci súťaže ACM SPY 2015 (názov diplomovej práce: Implementácia smerovacieho protokolu EIGRP v balíku Quagga, časť DUAL),
 • Ing. Peter Orság - absolvent Fakulty riadenia a informatiky: 2. miesto v rebríčku „Nejlepší open source diplomový projekt roku 2015“, práca ocenená špeciálnou cenou firmy Red Hat v rámci súťaže ACM SPY 2015,
 • Ing. Ján Janovic - absolvent Fakulty riadenia a informatiky: 2. miesto v rebríčku „Nejlepší open source diplomový projekt roku 2015“, práca ocenená špeciálnou cenou firmy Red Hat v rámci súťaže ACM SPY 2015,
 • Ing. Juraj Dančík - absolvent Fakulty riadenia a informatiky: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za diplomovú prácu „Protokol SIP a aspekty jeho využitia v realizácii funkcií inteligentnej domácnosti“,
 • Mária Demjanovičová - študentka Fakulty riadenia a informatiky: ocenená v súťaži Študentská podnikateľská cena 2015 a získala Cenu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh) za start-upový projekt PURE JUNK,
 • Ing. Iveta Jančigová, PhD. – absolventka doktorandského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky: 2. miesto v medzinárodnej súťaži najlepších dizertačných prác obhájených v roku 2015 v kategórii Zdravie a aplikácie v zdravotníctve,
 • Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. - absolvent doktorandského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky: 2. miesto v medzinárodnej súťaži najlepších dizertačných prác obhájených v roku 2015 v kategórii Informačné technológie,
 • Ing. Michal Pavlovič - absolvent Strojníckej fakulty: Cena spoločnosti Scheidt & Bachmann za diplomovú prácu,
 • Ing. Tomáš Hrabovský, PhD. - absolvent doktorandského štúdia na Strojníckej fakulte: 3. miesto v medzinárodnej súťaži najlepších dizertačných prác obhájených v roku 2015 v kategórii Konkurencieschopné strojárstvo, materiálový výskum,
 • Ing. Marián Masný - absolvent Stavebnej fakulty: Cena Arpáda Tesára za diplomovú prácu,
 • Ing. Patrik Macošínec - absolvent Stavebnej fakulty: Cena Slovenskej cestnej spoločnosti,
 • Ing. Jána Diena - absolvent Stavebnej fakulty: Cena Medzinárodnej federácie betónu FIB za diplomovú prácu,
 • Bc. Lenka Mičechová - študentka Stavebnej fakulty: 3. miesto v súťaži Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia Bakalár 2015 za bakalársku prácu „Tvorba orientačnej ceny stavby – Cesta I. triedy“,
 • Bc. Matej Blaško a Bc. Patrik Macošínec - študenti Stavebnej fakulty: 2. miesto v Česko – slovenskej súťaži ŠVOČ v sekcii Dopravné stavby (STU Bratislava),
 • Martina Štaffenová, Michal Lagin – študenti Stavebnej fakulty: Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu prácu ŠVOČ v rámci fakultnej súťaže,
 • Ivana Kalusová - študentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva: Cena literárneho fondu SR za najlepšiu prácu študentskej vedecko-odbornej činnosti,
 • Bc. Jozef Tomaník - študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 2. miesto študentskej vedecko-odbornej súťaže v sekcii „požiarne inžinierstvo“ (STU MTF v Trnave),
 • Dušana Hrušková – študentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 2. miesto v súťaži SVOČ na FBI VŠB TU Ostrava,
 • Tomáš Gábor - študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 1. miesto - 11. Medzinárodná študentská vedecká konferencia (Trenčín),
 • Jozef Vraniak - študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 2. miesto - 11. Medzinárodná študentská vedecká konferencia (Trenčín),
 • Ing. Katarína Baránková - študentka Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 2. miesto – súťaž záverečných prác - Slovenská komora súkromnej bezpečnosti,
 • Ing. Roman Pikora - študent Fakulty bezpečnostného inžinierstva: 3. miesto - súťaž záverečných prác - Slovenská komora súkromnej bezpečnosti,
 • Vladimír Šlepec - študent Fakulty humanitných vied: 3. miesto a Cena za interpretáciu piesne - XIII. ročník medzinárodnej speváckej súťaže B. Martinů (Praha)
 • Bc. Nikoleta Lučanová - študentka Fakulty humanitných vied: Čestné uznanie v kategórii „pedagogické fakulty“ - 1. medzinárodná dirigentská súťaž „Stretnutie nad zborovou partitúrou III“ (Banská Bystrica),
 • Ľudovít Andok, Adam Majko - študenti Fakulty humanitných vied: 1. miesto - Súťaž „Žiarovka 2015“ (generálny partner súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska),
 • Kamil Adamčík - študent Fakulty humanitných vied: 1. miesto za zhudobnenie básne Jána Frátrika pre miešaný zbor - XIV. ročník študentskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča (Žilina),
 • Terézia Janeková – študentka Fakulty humanitných vied: 1. miesto v kategórii sólový spev - XII. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou (Katolícka univerzita v Ružomberku),
 • Monika Hercegová, Lukáš Brňák - študenti Fakulty humanitných vied: 3. miesto v kategórii švorručná hra na klavír - XII. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou, (Katolícka univerzita v Ružomberku),

 

Ocenenia študentov v rámci vysokej školy

Študijné výsledky, výsledky štátnych skúšok a spracovanie a obhajoba záverečných prác absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia boli v akademickom roku 2014/2015 oceňované na úrovni univerzity a fakúlt cenami a pochvalami.

Cenu rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu (spojenú s finančnou odmenou) dostali absolventi:

 • Ing. Monika Škerenčáková - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Ing. Kamil Borko - Strojnícka fakulta
 • Ing. Dušan Nemec - Elektrotechnická fakulta
 • Ing. Marcela Kimlová - Stavebná fakulta
 • Ing. Alžbeta Lojanová - Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • Mgr. Maroš Konečný - Fakulta humanitných vied
 • Bc. David Sedlák - Celouniverzitný študijný program Stráž prírody

 

Ďakovné listy rektorky za významné športové úspechy a príkladnú reprezentáciu UNIZA udelila rektorka pri príležitosti otvorenia akademického roku 2015/16:

Členovia športového klubu AC UNIZA (za získanie majstrovského titulu SR vo florbale):

 • Bc. Michal Hrín – Fakulta riadenia a informatiky
 • Marián Hruška – Elektrotechnická fakulta
 • Adam Hrín – Fakulta riadenia a informatiky
 • Ocenení boli i vedúci tímu (PaedDr. Tomáš Hrnčiar a tréner Ing. Martin Vereny)

Členovia športového klubu Slávia Žilinská univerzita (za významné úspechy v súťažiach orientačného behu na národnej a medzinárodnej úrovni):

 • Jakub Chupek,
 • Martina Šelingová,
 • Katarína Košútová.
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.