Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do  1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Pozývame vás na dni otvorených dverí fakúlt UNIZA!

Fakulty UNIZA vo februári otvárajú dvere svojich laboratórií a učební pre všetkých záujemcov o štúdium. Príďte sa k nám pozrieť na dni otvorených dverí, zažiť atmosféru univerzity, opýtať sa na to, čo vás zaujíma priamo pedagógov či študentov, prezrieť si ubytovacie a stravovacie zariadenia a mnoho iného. Tešíme sa na vás!  Tlačová správa


Rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov v doprave v budúcnosti

Nové technológie ako autonómne vozidlá, drony alebo roboty, ako aj nové trendy v doprave zahŕňajúce ekologizáciu dopravy, elektrifikáciu, globalizáciu ekonomiky a podobne budú klásť i nové nároky na vedomosti a zručnosti profesionálov v oblasti dopravy. Tomuto trendu sa musia prispôsobiť aj vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.

... viac

Žilinská univerzita spolupracuje pri modernizácii železníc v Kosove

Cieľom medzinárodného projektu, ktorého súčasťou je aj Žilinská univerzita, je optimalizovať prevádzku na kosovských železniciach. Tlačová správa


Aktuálne možnosti štipendií

UNIZA v spolupráci so SAIA, n.o., pozývajú všetkých študentov, doktorandov i učiteľov VŠ na informačný seminár "Aktuálne možnosti štipendií". Plagát 

... viac

Kvapka krvi Výskumného centra UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby „KVAPKA KRVI VÝSKUMNÉHO CENTRA 2017,“ ktorý sa uskutoční dňa 22.03.2017 od 7:30 do 11:00 hod. v zasadačke Výskumného centra.

... viac

UNIZA začína nový semester v modernejších priestoroch

Žilinská univerzita v Žiline pokračuje v modernizácii svojho areálu na Veľkom Diele. Aktuálne otvorila dve zrekonštruované budovy – AS a univerzitnú knižnicu. Žilinská univerzita tak opäť vytvára  atraktívnejšie podmienky pre prácu a štúdium svojich zamestnancov a študentov. Tlačová správa 


INTSYS 2017 conference – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

A call for papers is now open for the INTSYS 2017 – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake, which will take place in Vienna, Austria on 16-18 May 2017, co-organised by the ERAdiate project and the European Alliance for Innovation. More information


Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na podávanie žiadostí

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku. Leták 

... viac

Pozvánka na podujatie Kultúrno-kreatívny priemysel v Žiline

Pozývame Vás na stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Banke Žilina (Legionárska 1, Žilina) dňa 21.2.2017 o 9.30. Štátny tajomník Konrád Rigó bude súčasťou diskusie o rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Leták 

... viac

Na Žilinskej univerzite diskutovali o prehĺbení spolupráce so Siemensom

Dňa 24. januára 2017 navštívil Elektrotechnickú fakultu a Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline technický riaditeľ oddelenia pre výskum a vývoj divízie Mobility Management spoločnosti Siemens Dr. Frank Gerken. Prehĺbenie spolupráce spoločnosti Siemens a Žilinskej univerzity môže mať pre záujemcov o štúdium na FRI a EF UNIZA a tiež ich absolventov zásadný význam. Tlačová správa 


Štipendijný program ŽSR pre študentov UNIZA

Informácie o štipendijnom programe pre študentov UNIZA sú dostupné na tejto web stránke  alebo v priložených dokumentoch. Leták   Štipendijný program   Žiadosť o štipendium 


Chcete sa stať nositeľom titulu EUR ING?

Bližšie informácie - podmienky, výhody a postup žiadateľa nájdete v priloženom letáku. Leták 


Laureátom Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu 2016 je Ing. Marek Bednár zo SvF UNIZA

24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016 za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2015/2016. Ing. Marek Bednár, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov, získal v tejto celoslovenskej súťaži hlavnú cenu a stal sa laureátom Inžinierskej ceny 2016. Diplomová práca má názov Športová hala v Šamoríne – zastrešenie a vedúcim práce bol Ing. Jozef Gocál, PhD. Blahoželáme! Fotografia 


Pre ženy vo vede - súťaž pre slovenské vedkyne

L'Oréal v spolupráci s UNESCOSlovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science". Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. 

... viac

Úspech študenta Stavebnej fakulty UNIZA

Radi informujeme o úspechu študenta inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty UNIZA Bc. Jakuba Václaveka, ktorý získal 1. miesto v 11. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016 v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 

... viac

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018

Informujeme vás o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 : https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov.


Pozvánka na konferenciu

I would like to invite you to participate in the international conference: KMO (The 12th International Conference on Knowledge Management in Organizations) and LTEC (The 6 th International Workshop on Learning Technology for Education challenges). Please visit following websites for more information. http://www.kmo2017.com/  http://www.ltec2017.com/ 

... viac

Študentská vedecko-odborná súťaž na EF UNIZA

Vážení študenti, Elektrotechnická fakulta UNIZA v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS. 

... viac

The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy


Archív