Úspech študenta Stavebnej fakulty UNIZA

Radi informujeme o úspechu študenta inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty UNIZA Bc. Jakuba Václaveka, ktorý získal 1. miesto v 11. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016 v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 18. januára 2017 na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Víťazná bakalárska práca má názov Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň a vedúcou práce bola doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.

Viac informácií 

Úspech študenta Stavebnej fakulty UNIZA

Radi informujeme o úspechu študenta inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty UNIZA Bc. Jakuba Václaveka, ktorý získal 1. miesto v 11. ročníku Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016 v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 18. januára 2017 na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Víťazná bakalárska práca má názov Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň a vedúcou práce bola doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.

Viac informácií