AIR TRITIA - Žilinská univerzita pomáha pri znižovaní znečistenia ovzdušia

Žilinská univerzita pomáha pri znižovaní znečistenia ovzdušia

Znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Okrem miestnych zdrojov znečisťovania na Žilinu a jej okolie nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané imisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska (oblasť Katovíc) a Českej republiky (oblasť Ostravy). Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni.

Stavebná fakulta a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline sa zapojili do riešenia projektu s názvom Unifikovaný prístup k manažmentu znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v Tritia regióne (Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Sliezsko vojvodstvo, Opolské vojvodstvo), s akronymom AIR TRITIA.

Hlavnými výstupmi projektu budú manažérsky systém kvality ovzdušia, prognostický výstražný systém a návrhy stratégií pre zlepšenie kvality ovzdušia a redukciu emisií z rôznych zdrojov na sledovanom území. Pri navrhovaných systémoch bude využité matematické modelovanie za pomoci jedného z najvýkonnejších superpočítačov v Európe. Výstupy projektu majú jednotlivým mestám a krajom poskytnúť jednoduché a jasné podklady pre ich strategické rozhodnutia zamerané na zlepšovanie kvality ovzdušia. Manažérsky systém kvality ovzdušia bude vychádzať z vytvorenej informačnej databázy, bude využívať interaktívne mapy a bude určený pre dve skupiny užívateľov- verejnú správu a širokú verejnosť. Prognostický výstražný systém bude dostupný cez internetový prehliadač a ako aplikácia pre smart telefóny.

Bližšie informácie o trojročnom projekte s celkovým rozpočtom 2.576.623 Eur nájdete na web stránke projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.