Pozývame Vás na prednášku na tému "SLA Life Cycle Automation and Management for Cloud Services". Prednášateľom bude Prof. Dr. Alexander Schill, z Technickej univerzity Drážďany, Fakulty informatiky. V rámci prednášky sa dozviete aj základné informácie o študijných programoch na TU Dresden zameraných na ICT.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.