Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujem si Vás upozorniť, že od 17.08.2017 06:00 hod do 18.08.2017 do 18:00 hod bude na Žilinskej Univerzite odstavený prívod vody, z dôvodu havarijnej opravy vodovodného potrubia. Odstávka vody bude v budovách BA, BB, BC, BD, BF, BG, BI, BJ, VA, VB, VC, PA a PP. V prípade otázok alebo ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať.

Výskumné centrum ako organizačná zložka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), sa v rámci svojich aktivít priebežne zapája do verejných národných a medzinárodných grantových výziev, z titulu čoho je aktuálne na jeho pracoviskách riešených viacero projektov grantových schém APVV, OP Výskum a inovácie, Interreg alebo rusko-slovenskej spolupráce v oblasti výskumu.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.