FHV UNIZA ponúka dva 10-týždňové kurzy ruského jazyka, ktoré bude opäť viesť dr. Olena Hundarenko z KAJ FHV UNIZA. Kurzy začínajú už v utorok 12.09.2017. V prípade záujmu sa treba prihlásiť elektronickou formou najneskôr do štvrtka 07.09.2017 do 22:00. Spätná väzba vám bude zaslaná v piatok 08.09.2017. plagát

Spoločnosť HUMUSOFT pozýva na 4. ročník neformálneho letného stretnutia priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácií z radov pedagógov aj študentov, ktorý sa uskutoční v dňoch07.–08.09.2017. Rezervujte si včas svoje miesta! 

Miesto: Brněnská přehrada, hotel Fontána

Vstup zdarma – je potrebná rezervácia

Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači z radov študentov UNIZA majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

Dňa 14.08.2017 sa rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, UNIZA v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre), zástupcovia SAV a Klubu 500 stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za spoločným účelom - rokovania o ďalšom postupe vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov v Operačnom programe Veda a Výskum. V snahe o urýchlenie ozdravných procesov pri využívaní štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v SR v prospech spoločnosti a jej občanov, bolo sformulovaných niekoľko požiadaviek.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.