Fakulta humanitných vied ŽU v spolupráci s í-Téčkom a katedrou hudby Vás pozývajú na Večer populárnych melódií, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2015 o 19.30 hod. v budove rektorátu.  

Plagát

Pozývame Vás na študentskú vedecko-odbornú súťaž Elektrotechnickej fakulty ŽU, ktorá sa uskutoční pre bakalársky a inžiniersky stupeň v oblastiach výskumu: Biomedicínske inžinierstvo, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Elektrotechnika a elektroenergetika. ŠVOS sa koná dňa 14. apríla 2015 od 8:30 do 11:30 hod. v priestoroch dekanátu EF ŽU. 

Oznam

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Katedra požiarneho inžinierstva a Dobrovoľný hasičský zbor Žilina organizujú už 6. ročník športovo-vedomostnej súťaže pre študentov „Tímový záchranár“. Podujatie sa koná 9. apríla 2015 v SŠPO MV SR v Považskom Chlmci.

Plagát

Strojnícka fakulta na Žilinskej univerzite v Žiline a SOVA Digital a.s. vás pozývajú na konferenciu  "TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI UŽ DNES - Technológie pre digitálny podnik a moderné CAD/CAE/CAM a PLM systémy vo výuke, výskume a v praxi".
 
Prednášková sála AULA 6, Budova AF, Veľký Diel, Žilinská univerzita v Žiline - 16.apríla 2015 o 8:30 - 13:00 hod.

plagát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.