V pondelok 6. júla 2015 otvorila opäť svoje brány Žilinská detská univerzita. Pre malých študentov je pripravený zaujímavý program, celkom je plánovaných 18 prednášok pre bakalárikov a 14 prednášok pre inžinierikov, ktoré budú doplnené praktickými ukážkami a cvičeniami v laboratóriách univerzity.

Tlačová správa

Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa v dňoch 7. - 9. júla 2015 koná významná konferencia s medzinárodnou účasťou International Conference on Information and Digital Technologies (IDT 2015). Program konferencie je dostupný TU. Viac informácií nájdete aj na web stránke konferencie: http://idt.fri.uniza.sk/

Dňa 23.6.2015 sa koná pod záštitou Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline workshop „Európske trendy v oblasti Inteligentných dopravných systémov - napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska“, na ktorom budú prezentované súčasné národné a európske trendy v oblasti inteligentnej dopravy a Smart Cities, ktoré predstavujú základný prvok pre trvalo udržateľné zlepšovanie dopravy, dopravných problémov a každodenného života občanov v slovenských regiónoch a mestách.

Pozvánka

Žilinský samosprávny kraj a Fakulta humanitných vied ŽU Vás pozývajú na sériu prednášok domácich a zahraničných odborníkov z Poľska, Rakúska, Veľkej Británie a Fínska v rámci podujatia "Dôležitosť líderstva pri rozvoji regionálneho školstva", ktoré sa uskutoční 22. júna 2015 od 13:00 hod do 18:00 hod v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutoční s podporou European Policy Network on School Leadership (EPNoSL).

Pozvánka a program

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie 11. ročníka európskej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov TRANSCOM 2015, ktoré bude v pondelok 22. 6. 2015 o 14.00 hod. na Žilinskej univerzite v bloku NR – aula NR 1. Následne od 15.00 hod. začne v bloku NS rokovanie v 9 sekciách, ktoré bude pokračovať aj v dňoch  23. – 24. 6. 2015. Podrobný program je na www.transcom-conference.com 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.