Vydajte sa s nami na poslednú cestu za poznaním v akademickom roku 2017 / 2018. Cesty poznávania, už tretí rok, sú cestami do rôznych svetov, kontinentov a životov ľudí. Svoje cesty svetom bude zdieľať Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity.

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Žilinská univerzita v Žiline s podporou tímu ERAdiate a Asociácia doktorandov Slovenska Vás pozývajú na kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov - Naštartuj svoju kariéru vo výskume, ktorý sa bude konať 12. júna 2018 od 9:00 do 15:00 v Univerzitnom vedeckom parku UNIZA, zasadacia miestnosť VB 408.

Strana 1 z 92

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.