Radi Vás informujeme, že Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) úspešne ukončila v poradí už 13. ročník obľúbenej Žilinskej detskej univerzity 2017, ktorú organizovala Elektrotechnická fakulta s Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty v termíne od 10.7. 2017 do 14.7.2017Fotografie

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy B na ulici 1.mája 32 (areál FBI), kde sídlia zamestnanci Sekcie pre ďalšie vzdelávanie Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, môžu byť nedostupné ich telefónne klapky. Preto, v prípade potreby, prosíme o kontaktovanie na uvedených mobilných telefónnych číslach.

Falling Walls Lab – významné podujatie pre prezentovanie inovatívnych myšlienok, výskumných projektov, iniciatív a podnikateľských modelov v rozličných oblastiach sa uskutoční 29. septembra 2017 v Bratislave.

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecko-výskumnú a inovatívnu činnosť, komunikáciu a spoluprácu medzi výnimočnými výskumníkmi a inovátormi z radou podnikateľov z rôznych oblastí.

Vážení kolegovia,

dňom 30.06.2017 bol ukončený pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku Ing. Mariána Muntága - referenta pre životné prostredie a BOZP.

Od 01.07.2017 zastáva jeho pracovnú pozíciu naša nová kolegyňa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 041/5135215 miestnosť HB146). V prípade potreby sa prosím obracajte už priamo na ňu.

S pozdravom

Oddelenie personálnej a sociálnej práce

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu