ÚCV UNIZA Vám ponúka prípravné kurzy na skúšky Goethe – Zertifikat úrovne A2, B1 a B2. Certifikáty Goetheho inštitútu osvedčujú znalosť jazyka na úrovni definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom, na celom svete sa vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium pre študentov, doktorandov a postdoktorandov na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu